Gezondheid

In de werkomgeving zijn factoren aanwezig die van invloed zijn op de gezondheid van werknemers. Workingflow brengt deze factoren in kaart en geeft aan of een risico op gezondheidsklachten en/of ziekteverzuim aanwezig is.

Voorspellers ziekteverzuim

Om meer inzicht te krijgen in factoren die de gezondheid beïnvloeden en de voorspellers van ziekteverzuim, kunnen we de volgende onderzoeken uitvoeren:

  • Gevaarlijke stoffen, zoals chemicaliën, fijn stof, dieseluitlaatgassen en lasrook.
  • Biologische agentia, zoals bacteriën en schimmels
  • Fysieke belasting, zoals tillen, langdurig staan, ongunstige werkhoudingen
  • Binnenklimaat, denk hierbij aan temperatuur, tocht, droge lucht, lawaai
  • Werkplekinrichting zoals bij beeldschermwerkplekken
  • Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenste omgangsvormen)

 

We brengen niet alleen deze factoren en de daarmee samengaande risico’s in kaart, maar geven je ook heldere en praktische adviezen om de gezondheid van medewerkers op de werkplek te verbeteren zodat ziekteverzuim wordt voorkomen.

Ook voeren we een complete Risico-Inventarisatie en -Evaluatie (RI&Euit . Met de RI&E en bovenstaande onderzoeken voldoe je ook aan de verplichtingen voortkomend uit de Arbowet. De onderzoeken worden uitgevoerd door onze arbeidshygiënist / gecertificeerd kerndeskundige. 

Inzicht in gezondheid

De persoonlijke gezondheid van medewerkers behoort eveneens tot het werkveld van Workingflow in het bijzonder balans werk-privé, herstel- en rustmomenten en indeling werktijden. Hoe ga je als werkgever of leidinggevende nou het gesprek aan met je medewerker over zijn gezondheid? Kan je daar invloed op uitoefenen? Ja zeker!

Benieuwd? Neem dan direct contact met ons op via 06-24813034 of mail.

De kracht van Saskia ligt in haar vermogen naar de klant te luisteren, trouw te blijven aan haar bevindingen om zo tot een bruikbaar advies te komen. Saskia is in staat haar conclusies en advies op een duidelijke manier te presenteren aan de gehele organisatie, van management tot uitvoerend personeel.
Dymph de Ridder, Chassé Theater en Cinema Breda