Gezondheid

In de werkomgeving zijn factoren aanwezig die van invloed zijn op de gezondheid van werknemers. Workingflow brengt deze factoren in kaart en geeft aan of medewerkers hier gezondheidsklachten door op kunnen lopen. Denk hierbij aan:

  • Gevaarlijke stoffen, zoals chemicaliën, fijn stof, dieseluitlaatgassen en lasrook.
  • Biologische agentia, zoals bacteriën en schimmels
  • Fysieke belasting, zoals tillen, langdurig staan, ongunstige werkhoudingen
  • Binnenklimaat, denk hierbij aan temperatuur, tocht, droge lucht, lawaai
  • Werkplekinrichting zoals bij beeldschermwerkplekken
  • Psychosociale arbeidsbelasting (werkdruk, ongewenste omgangsvormen)

 

We brengen niet alleen deze factoren en de daarmee samengaande risico’s in kaart, maar geven je ook heldere en praktische adviezen om de gezondheid van medewerkers op de werkplek te verbeteren.

De persoonlijke gezondheid van medewerkers behoort eveneens tot het werkveld van Workingflow in het bijzonder balans werk-privé, herstel- en rustmomenten en indeling werktijden. Hoe ga je als werkgever of leidinggevende nou het gesprek aan met je medewerker over zijn gezondheid? Kan je daar invloed op uitoefenen? Ja zeker!

Benieuwd? Aarzel dan niet langer en bel Saskia (06 248 130 34).

De kracht van Saskia ligt in haar vermogen naar de klant te luisteren, trouw te blijven aan haar bevindingen om zo tot een bruikbaar advies te komen. Saskia is in staat haar conclusies en advies op een duidelijke manier te presenteren aan de gehele organisatie, van management tot uitvoerend personeel.
Dymph de Ridder, Chassé Theater en Cinema Breda