Duurzame inzetbaarheid belangrijkste HR-onderwerp

Het is té makkelijk en onjuist om alleen naar werkgevers te kijken wanneer bij een werknemer een burn-out dreigt, er schulden zijn of gezondheidsproblemen. Dat stellen VNO-NCW en MKB-Nederland als reactie op een essay van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS), dat onderzoekt waar het groeiende aantal burn-outs en stressgerelateerde ziekten vandaan komt.

Gezamenlijk ziekteverzuim voorkomen

Volgens de ondernemingsorganisaties moeten werknemers én werkgevers gezamenlijk kijken naar hoe ze uitval kunnen voorkomen.
Het is aan werkgevers om te zorgen voor goede arbeidsomstandigheden en goed oog te hebben voor hun medewerkers. En het is aan werknemers om zelf tijdig aan de bel te trekken als het niet goed dreigt te gaan. Want dat is van de buitenkant niet altijd goed zichtbaar voor de werkgever. VNO-NCW en MKB-Nederland wijzen er bovendien op dat een burn-out vaak niet alleen puur werk gerelateerd is, maar een gevolg van een opeenstapeling van problemen die zich deels afspelen in de privésfeer.

Groeiend aantal burn-outs

Daarom is het van belang dat niet eenzijdig naar de werkgever wordt gekeken. Het is wél belangrijk om alert te blijven op het risico van burn-out. Want burn-outs en stressgerelateerde ziekten zijn een groeiend probleem, dat inmiddels een derde van alle ziektegevallen in Nederland betreft. Het is in het belang van werknemers en werkgever dat eventuele problemen samen worden aangepakt en opgelost.

Belangrijkste HR-onderwerp

Volgens VNO-NCW en MKB-Nederland is duurzame inzetbaarheid momenteel het belangrijkste HR-onderwerp in bedrijven. In élk bedrijf waar de werk-privébalans schommelt, moeten werkgever en werknemers daar zelf samen afspraken over (blijven) maken, als zij dat nodig vinden, aldus de ondernemingsorganisaties.

Hoe gaat het met jou?

In de dagelijkse praktijk blijkt uit mijn observaties dat het onderwerp nog niet goed van de grond komt. Het is door HR moeilijk praktische handen en voeten te geven in de organisatie. Het is ook best vaag en een nogal een container begrip. Mijn advies: hou het concreet. Start met de werknemer een gesprek en gebruik hierin praktische onderwerpen die dagelijks op de werkvloer voorvallen. Vraag vervolgens gewoon aan de medewerker: “hoe gaat het nou met jou?” Want deze simpele vraag wordt veel te weinig gesteld. Wanneer de medewerker de ruimte voelt, kan deze vraag heel veel informatie opleveren en als aanknopingspunt dienen voor het beleid duurzame inzetbaarheid.

Aanpak van duurzame inzetbaarheid

Deze aanpak heb ik onlangs nog toegepast. Een representatief aantal medewerkers als een afspiegeling van de organisatie, heb ik in een gesprek van ca. een uur individueel of in een groepje gesproken. Hieruit kwamen enorm veel aanknopingspunten naar voren voor de organisatie om te starten met het thema duurzame inzetbaarheid. Geen ingewikkelde vragenlijsten of scans. Gewoon in gesprek met medewerkers, face-to-face. Je kan nog eens doorvragen, medewerkers kunnen toelichting geven. Zij lopen dagelijks op de werkvloer, weten precies wat er speelt en hebben vaak hele goede ideeën. Er zijn wel voorwaarden aan dit gesprek: een veilige sfeer creëren, de ruimte geven, geen oordelen, alles kan en mag met respect voor elkaar. Wil je meer weten over deze aanpak? Neem dan gerust contact met mij op.

Saskia Gorissen

Bron: www.hrpraktijk.nl