Arbo >> en Burn-out

Burn-Out = ongeval met verzuim

Wat zou het voor een organisatie betekenen als ook burn-out gevallen mee gaan rekenen in de bedrijfsongeval statistieken? Fysieke veiligheid staat bij steeds meer bedrijven hoog op de agenda en is beleidsmatig niet meer weg te denken. De effecten van mentale druk zijn helaas nog onderbelicht en al helemaal niet meegenomen in safety metrics. Jammer!
Een veelgehoord tegenargument van arboprofessionals is dat het niet aan te tonen is dat de oorzaak van een burn-out 100% werk gerelateerd is. Sterker nog, dat er heel vaak andere factoren meespelen in de privé sfeer. Dat ontken ik ook niet. Een voorbeeld: Als iemand met het verrichten van zware arbeid op zijn werk door zijn rug gaat en een paar dagen niet kan werken, dan is dat een ongeval met verzuim. Ook al heeft hij het weekend ervoor een vriend helpen verhuizen en daarbij al een spier in zijn rug lichtelijk verrekt… Of wat als iemand door sores thuis er op het werk met zijn hoofd niet bij is en daardoor gewond raakt.… De oorzaak/aanleiding is ook hier niet 100% werk gerelateerd, maar telt wel mee als ongeval met verzuim.

Balans belasting en belastbaarheid

Bij een burn-out is de balans tussen belasting en belastbaarheid zoek. Voor een werknemer maakt het niet uit of dat op dat moment privé of werk gerelateerd is of beiden. Een werknemer kan tussen acht en vijf uur niet even tegen zichzelf zeggen: “oh die belasting van thuis die zet ik hier wel even op het parkeerterrein dan haal ik ‘m om 5 uur wel weer op”. Een medewerker leeft een leven en het werkende leven maakt daar een belangrijk deel vanuit. Dit deel bepaalt mede hoe de balans is tussen de belasting en de belastbaarheid. De kunst als werkgever is om die medewerker zodanig te helpen dat hij de juiste balans weer vindt. Ga de dialoog aan met elkaar, dan creëer je draagvlak en geloofwaardigheid dat nodig is voor het slagen van het “Safety First”-beleid.

Mindset

Laat ik duidelijk zijn, er zijn zeker organisaties waar het classificeren van een burn-out als een ongeval met verzuim geen waarde heeft. Waar dat niet haalbaar is en misschien juist wel averechts werkt. Ik spreek in dit artikel ook slechts de bedrijven aan die veilig en gezond werken écht serieus nemen en daar al heel wat stappen in hebben gezet. Waar veiligheid vooral om mensen gaat en niet alleen om statistieken, aanbestedingen scoren en benchmarking. Waar directie en management toe zijn aan een focus op mindset en gedrag. Voor deze organisaties is het opnemen van burn-out in de ongevallenstatistieken een waardevolle en misschien wel noodzakelijke stap in het verder uitbouwen van hun veiligheidscultuur.

Vandaag is verschenen een gastcolumn in Vakblad Arbo met als thema duurzame inzetbaarheid, nr 3 2018 van Vakmedianet.