Arbeidshygienist is broodnodig

Gevaarlijke stoffen zijn een sluipmoordenaar die arbeidshygiënist kan bedwingen.

Wat schrok ik ervan toen ik het hoorde van Tamara van Ark, staatssecretaris SZW. Ondanks dat ik er dagelijks mee te maken heb. 3000 mensen sterven jaarlijks als gevolg van beroepsziekten veroorzaakt door gevaarlijke stoffen! Even een vergelijking, in 2017 kwamen 613 mensen om het leven door een verkeersongeval. Een schijntje. Naar verkeersveiligheid en verkeersongevallen gaat veel aandacht uit, want we zitten dagelijks in het verkeer. We zitten echter ook dagelijks op ons werk. Voor veiligheid op de werkvloer is de laatste jaren meer en meer aandacht. Iedereen ziet het gevaar wanneer je van het dak valt of verplettert wordt door materiaal, de acute risico’s. Voor mensen die dood gaan, omdat ze op het werk zijn blootgesteld aan stofjes is, er nauwelijks aandacht, de lange termijn risico’s. Dat moet veranderen! De arbeidshygiënist is hiervoor de aangewezen professional.

Ziek door het werk

Vergeet niet de mensen die (alleen maar) ziek zijn door hun werk. Bijvoorbeeld de 45.000 mensen met werkgerelateerde astma en de 50.000 mensen met werkgerelateerde COPD (verzamelnaam voor chronische bronchitis en longemfyseem). Zij kunnen vaak niet meer werken of moeten noodgedwongen uitwijken naar een andere werkplek of beroep. Het persoonlijk leed dat hierachter zit is voor velen niet zichtbaar. Gelukkig heeft de Long Alliantie Nederland onlangs de moeite genomen om deze mensen een gezicht te geven in de uitgave Ademnood. Kees (55) heeft silicose (stoflongen) en was jarenlang sloper in de bouw. Veel te lang schadelijke stofdeeltjes ingeademd. Moet vaak letterlijk snakken naar adem. Hij is voor 52% afgekeurd en moet van de UWV-arts meer aan het werkt, want hij verdient te weinig geld als shuttlebus chauffeur. Het UWV geeft hem het gevoel dat hij een profiteur is, omdat hij niet meer kán werken. Van het bedrag wat hij verdient, kunnen hij en zijn vrouw niet rond komen. Dus binnenkort moeten ze hun huis uit. Hij is heel bang voor de toekomst. En dat snap ik!

De Arbeidshygiënist

Vraag aan een willekeurig iemand wat hij het belangrijkst vindt, dan krijg je steevast het antwoord: “mijn gezondheid”. De arbeidshygiënist biedt de helpende hand voor gezondheid van de medewerker op het werk. Helaas is deze gezondheidsdeskundige voor veel werkgevers nog onbekend of wordt gewoonweg niet ingevlogen. Eigenlijk is arbeidshygienist een rare naam. Een arbeidshygienist doet mensen niet in bad, voordat ze naar het werk gaan en controleert ook niet de wc’s. Een arbeidshygiënist brengt de risico’s in kaart van voor de gezondheid belastende factoren op de werkplek, zoals het risico van blootstelling aan gevaarlijke stoffen. En geeft advies hoe je als werkgever ervoor kan zorgen dat jouw medewerkers niet ziek worden door hun werk. Een onmisbare professional in het voorkomen van ziekteverzuim. Op iedere werkvloer is een arbeidshygiënist nodig. Zeker op die werkvloer waar blootstelling is aan gevaarlijke stoffen. Denk hierbij aan lasrook, houtstof, dieselrook, kwartsstof en oplosmiddelen. Inderdaad, het zijn niet alleen de stofjes uit een potje. Blootstelling aan gevaarlijke stoffen is een echte sluipmoordenaar. Die met behulp van de arbeidshygiënist is uit te schakelen.

Gezonde werkplek

Daarom wil ik pleiten voor meer arbeidshygiënisten op de werkvloer. Omdat de inzet van deze professional broodnodig is om werkend Nederland gezond te houden. Om het aantal sterfgevallen als gevolg van beroepsziekten door gevaarlijke stoffen drastisch terug te dringen. Maar ook het leed achter al die werknemers die gezondheidsklachten hebben door hun werk en hier nooit meer van genezen. Ik pleit voor een gezonde werkplek voor iedereen! Jij ook?