Missie

Workingflow helpt organisaties het werken veiliger, gezonder en vitaler te maken. Zo wordt ziekteverzuim voorkomen en de duurzame inzetbaarheid van medewerkers verbeterd.

Wij werken volgens de onderstaande 3 pijlers gericht op de organisatie en haar medewerkers:

1. Veilige en gezonde arbeidsomstandigheden als basis.
2. Gezondheidsbewustzijn en aandacht voor werkplezier verankert in het organisatiebeleid.
3. Duurzame inzetbaarheid, een leven lang inzetbaar met behoud van gezondheid en welzijn.

Ziekteverzuim voorkomen

Goed functioneren van werknemers begint met een goede gezondheid en het bewaken daarvan. Werken onder minder goede arbeidsomstandigheden kan leiden tot (meer) gezondheidsklachten, beroepsziekten en arbeidsongevallen. En vergroot daarmee de kans op ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid.

Een gezond mens is fysiek, mentaal én sociaal veerkrachtig. Dit betekent dat hij lekker in zijn vel zit. En dat hij na tegenslag goed terug veert. Hoe gezond zijn jouw werknemers? En hoe kun je ervoor zorgen dat jouw medewerkers gezonder en veerkrachtiger worden? Hoe kun je ziekteverzuim voorkomen? De bedrijfscan van Workingflow brengt de verschillende voorspellers van ziekteverzuim in kaart.

Gezondheidsbeleid bedrijven

In de werkomgeving zijn factoren aanwezig die van invloed zijn op de gezondheid van werknemers. Workingflow brengt deze factoren in kaart en geeft aan of het voorspellers zijn voor ziekteverzuim. We brengen niet alleen deze factoren en de daarmee samengaande risico’s in kaart met behulp van een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) of blootstellingsonderzoek, maar geven je ook heldere en praktische adviezen om de gezondheid van medewerkers op de werkplek te verbeteren. Samen werken we aan een werkend gezondheidsbeleid.

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid betekent meer dan alleen gezond aan het werk blijven. Duurzame inzetbaarheid houdt in dat werknemers in hun arbeidsleven doorlopend over daadwerkelijke realiseerbare mogelijkheden, alsmede over de voorwaarden beschikken om in huidig en toekomstig werk met behoud van gezondheid en welzijn (te blijven) functioneren. Met een praktische aanpak zet Workingflow duurzame inzetbaarheid in jouw organisatie op de kaart.